Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες Ψυχολόγων ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ στην Αθήνα - Γκύζη


Οι ψυχολόγοι στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ με έδρα την Αθήνα - Γκύζη παρέχουν Υπηρεσίες που απευθύνονται σε:

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Παιδιά και έφηβοι
 • Συμβουλευτική
 • Ψυχολογική Υποστήριξη – Ενδυνάμωση
 • Ψυχοθεραπεία (ατομική - ομαδική)
 • Βιωματικές Ομάδες Συνομηλίκων με εφαρμογή Ψυχοδραματικών Τεχνικών και Θεραπευτικού Παιχνιδιού
 • Ψυχιατρική Εκτίμηση και Ψυχολογική Αξιολόγηση με Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (tests)
 • Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών με αξιόπιστα Διαγνωστικά Εργαλεία
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός με συνδυαστική διενέργεια έγκυρων Δοκιμασιών (tests) και Αξιολόγησης των οικογενειακών χαρακτηριστικών.  
Ενήλικες
 • Συμβουλευτική
 • Ψυχοθεραπεία (ατομική - ομαδική)  
 • Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας και Προσωπικής Ανάπτυξης με εφαρμογή Ψυχοδραματικών Τεχνικών και Θεραπευτικών Ασκήσεων
 • Βιωματικές Ομάδες Συναισθηματικής Έκφρασης μέσω της Σωματικής Κίνησης και Εναλλακτικών Τρόπων Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης
 • Βιωματικές Ομάδες Διαχείρισης Άγχους και Εξοικείωσης με Τεχνικές Ψυχοσωματικής Χαλάρωσης
 • Ψυχιατρική Εκτίμηση και Ψυχολογική Αξιολόγηση με Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (tests)
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός με συνδυαστική διεξαγωγή έγκυρων Δοκιμασιών (tests) και Αξιολόγησης των προσωπικών χαρακτηριστικών.
Οικογένειες
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Ομάδες Γονέων
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Θεραπεία Ζεύγους
 • Θεραπεία Οικογένειας
 • Διαδραστική Ομάδα Συνδιαλλαγής κ΄Δημιουργίας για Όλη την Οικογένεια.
Εναλλακτικές Θεραπείες

Στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, στην Αθήνα - Γκύζη αξιοποιούμε τα άμεσα αποτελέσματα Εναλλακτικών Θεραπευτικών Παρεμβάσεων, με στόχο την Ολιστική φροντίδα της Ψυχοσωματικής Υγείας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτείνουμε:

Ομάδα Ψυχοσωματικής Έκφρασης κ΄ Υγείας - Ατομικές κ΄ Ομαδικές Συνεδρίες Διαχείρισης Άγχους, Χαλάρωσης κ΄ Ευεξίας.


Θεραπευτικές Παρεμβάσεις


Στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, στην Αθήνα - Γκύζη οι Θεραπευτικές Παρεμβάσεις που προτείνουμε αποδεικνύονται κατάλληλες και αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση ποικίλων δυσκολιών και την ανακούφιση διαφόρων συμπτωμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται:


Παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους
 • Προβλήματα Παιδικής Συμπεριφοράς
 • Σχολική Φοβία
 • Χαμηλή Σχολική Επένδυση
 • Διαταραχές Διατροφής και Ύπνου
 • Δυσκολίες σχετικές με την Εφηβική Ηλικία
 • Άγχος Πανελληνίων Εξετάσεων
 • Δυσκολίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιλογής Πεδίου Σπουδών
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Προβλήματα Κοινωνικοποίησης και Διαπροσωπικών Σχέσεων
Παρεμβάσεις για ενήλικες
 • Άγχος
 • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση
 • Δυσκολίες Διαχείρισης Συναισθημάτων
 • Δυσκολίες Δημιουργίας και Διατήρησης Υγιών Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Δυσκολίες Διαχείρισης Συγκρούσεων
 • Ψυχοσωματικά Ενοχλήματα
 • Διαταραχές Διάθεσης
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Φοβίες
 • Κρίσεις Πανικού
 • Κατάθλιψη
 • Πένθος - Απώλειες
 • Δυσκολίες Αντιμετώπισης Κρίσεων (εργασία, σχέσεις, κ.α.)
Παρεμβάσεις για οικογένειες
 • Υιοθεσία
 • Χωρισμός - Διαζύγιο
 • Προβλήματα Γάμου - Συγκρούσεις
 • Δυσκολίες Γονεϊκού Ρόλου (γονεϊκή συμμαχία, οριοθέτηση παιδιών, κ.α.)
 • Δυσκολίες Διαχείρισης συγκεκριμένου προβλήματος με ένα από τα μέλη της Οικογένειας
 • Προβλήματα Ενδοοικογενειακής Επικοινωνίας
 • Δυσκολίες Διαχείρισης Ενδοοικογενειακών Αλλαγών (εγκυμοσύνη, γονεϊκότητα, εφηβεία, ενηλικίωση παιδιών, κ.α.)
 • Έλλειψη κοινού δημιουργικού χρόνου για όλη την Οικογένεια.