Για την πλοήγηση


Νέα -  Άρθρα

- Ψυχολόγοι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ στην Αθήνα - Γκύζη


Πρόληψη  κ΄ αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας με τεχνικές ψυχοσωματικής φροντίδας

Άγχος - Stress

Τι είναι το Άγχος;

Το Άγχος είναι ένα βίωμα που χαρακτηρίζεται από Αίσθημα επικείμενου Κινδύνου, του οποίου η πηγή είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη ή μη αναγνωρίσιμη. Η ένταση και η διάρκεια του Άγχους είναι δυσανάλογα μεγάλη συγκριτικά με την ένταση της πηγής που το προκαλεί.

Διαφέρει από τον Φόβο, ο οποίος είναι μία πρόσφορη αντίδραση σε έναν εξωτερικό πραγματικό Κίνδυνο, που γίνεται αντιληπτός συνειδητά. Η ένταση και η διάρκεια του Φόβου είναι ανάλογη προς τον Κίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα (pdf)Συναισθηματική  έκφραση & επικοινωνία μέσω του σώματος


Αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων του σώματος & της μη λεκτικής επικοινωνίας στα παιδιά και τους ενήλικες 


Η ελεύθερη, αυθόρμητη σωματική κίνηση είναι αναπόσπαστο μέρος της παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά κινούνται συνεχώς... για να παίξουν, να εκτονώσουν την ενέργειά τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Αξιοποιούν ολόκληρο το σώμα ή μέρη αυτού, όπως το πρόσωπο και τα χέρια, και με δημιουργικότητα εξωτερικεύουν τον συνολικό εαυτό τους, τις σκέψεις, τη φαντασία, τα αισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, χρησιμοποιούν εξίσου όλες τις σωματικές αισθήσεις, την αφή, την όσφρηση, την ακοή, την όραση και τη γεύση, για να εσωτερικεύσουν τον εξωτερικό κόσμο, να πάρουν πληροφορίες για τη ζωή, το περιβάλλον, τους ανθρώπους, τις σχέσεις. Τα εκφραστικά μέσα του σώματος, λοιπόν, και η μη λεκτική επικοινωνία αναπτύσσονται και αξιοποιούνται κατά κόρον στην παιδική ηλικία.

Διαβάστε περισσότερα (pdf)